Select Page
Read Introduction to James యాకోబు

 

సహోదరులారా, మీరు తీర్పు పొందకుండు నిమిత్తము ఒకనిమీదనొకడు సణగకుడి; ఇదిగో న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు.

 

సహోదరులారా,

దేవుని కుటుంబంలా వ్యవహరించాలని యాకోబు దేవుని కుటుంబానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు. 

మీరు తీర్పు పొందకుండు నిమిత్తము

క్రీస్తు న్యాయ పీఠము వద్ద తోటి విశ్వాసుల పట్ల మన ఆగ్రహ వైఖరిని యేసు తీర్పు తీరుస్తాడు. 

అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీర్పు తీర్చనేల? నీ సహోదరుని నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని న్యాయ పీఠము ఎదుట నిలుతుము. (రోమా 14:10)

ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియలచొప్పున, అవి మంచివైనను సరే చెడ్డైవెనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలయును. (2కొరిం 5:10)

ఒకనిమీదనొకడు

ఇక్కడ “ఒకనిమీదనొకడు” అంటే ఒకే రకమైన మరొకరు. యాకోబు ఆందోళన దేవుని కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న పాపము. 

సణగకుడి

యాకోబు యొక్క పాఠకులు వారి ఆర్థిక దుర్బలత్వంలో ఒకరి గురించి ఒకరు ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు. “సణుగుడు” అనే పదానికి తరచుగా నిట్టూర్పు, లోతుగా మూలుగుట అని అర్ధం. “సణుగుడు”అనేది అసహనం యొక్క సగం గొణుగుడు మరియు సగం కఠినమైన తీర్పు పూర్తిగా గట్టిగా చెప్పబడని సగం కఠినమైన తీర్పు. ఇది పూర్తిగా వ్యక్తపరచబడని ఆగ్రహం. 

ఒకరికొకరు వ్యవహారాల గురించి దుః ఖించవద్దని యాకోబు తన పాఠకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు. వారు ఒకరి గురించి ఒకరు తీవ్రముగా మరియు అధికంగా ఫిర్యాదు చేశారు. కొంతమంది దీర్ఘకాలిక ఫిర్యాదుదారులు. 

 “విరోధముగా” అనే పదానికి క్రిందికి అని అర్థం. ఇతరులను అణగదొక్కాలనే భావన కలిగి ఉంది. మనము ఇతరులను తగ్గించినప్పుడు వారిని అణిచివేస్తాము. మన స్వంతవారిపై అసహనం మమ్మల్ని ఇతర వ్యక్తులతో అసహనానికి గురిచేస్తుంది. 

నియమము:

శాశ్వతమైన విలువల వెలుగులో ఇతరులను సహించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు.

అన్వయము:

మన కష్టాలను ఇతర వ్యక్తులపై నిందించడం చాలా సులభం. ఒత్తిడిలో ఉన్న వ్యక్తుల ధోరణి సణుగుడు మరియు ఫిర్యాదు చేయడం. మనము మన చిరాకులను ఇతరులపై చూపించాలనుకుంటాము. మనకన్నా సులభం అని మేము భావించే వారిపై పునర్విమర్శలను జారీ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఈ జీవితంలో సమానత్వం లేదు కాబట్టి అది సాధ్యమైనట్లుగా మనం ఎందుకు వ్యవహరించాలి?

జీవితంలో తనంతట తానుగా ఉన్న వ్యక్తి ఇతరులపై అసూయపడడు లేదా వారిపై పగ పెంచుకోడు. అతను వారిపై ఫిర్యాదు చేయడు, విమర్శించడు, అపకీర్తి చేయడు, అపవాదు చేయడు. ఇవి నాలుకతో చేసే పాపాలు. ఇతరులను అణగదొక్కే వ్యక్తులు దేవుని కుటుంబాన్ని అణగదొక్కుతారు.

మీరు మూర్ఖైమెన వక్రజనము మధ్య, నిరపరాధులును నిష్కళంకులును అనింద్యులునైన దేవుని కుమారులగునట్లు, సణుగులును సంశయములును మాని, సమస్త కార్యములను చేయుడి. అట్టి జనముమధ్యను మీరు జీవవాక్యమును చేతపట్టుకొని, లోకమందు జ్యోతులవలె కనబడుచున్నారు. అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరుగెత్తలేదనియు, నేను పడిన కష్టము నిష్‌ప్రయోజనము కాలేదనియు క్రీస్తుదినమున నాకు అతిశయకారణము కలుగును. (ఫిలిప్పి 2:14-16)

మనం భరించాలని, సహించాలని దేవుడు కోరుకుంతున్నాడు. మీరు తీసుకోవడంతో పాటు ఇవ్వగలరా? మీలో ఏదైనా ఇచ్చుట మరియు తీసుకొనుట ఉన్నదా? క్రీస్తు తీర్పును దృష్టిలో ఉంచుకుంటే మనం ఇతరులను సహించగలము. 

Share