Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కట్టబడుచు, మీరు నేర్చుకొనిన ప్రకారముగా విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి.

 

దేవుడు మన విశ్వాసాన్ని ఎలా బలపరుస్తాడు అనే మూడవ మాట ‘ విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుట’.

మీరు నేర్చుకొనిన ప్రకారముగా

బోధన స్థిరత్వానికి పునాది (కొల .1:27, 28; 3:16; 1 తిమో. 2:7; 3:2; 2 తిమో. 2:2, 23-26).  బోధన అనేది వచనము యొక్క మునుపటి భాగంలోని మూడు లక్షణాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.  వారు ఆధ్యాత్మిక స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉండే విధంగా వారికి ఆరోగ్యకరమైన సిద్ధాంతాన్ని బోధించడంలో వారి సంఘకాపరి నమ్మకస్తుడు.

విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు,

స్థిరపరచబడుట ‘ అనే పదానికి అర్థం బలపరచుట లేదా సురక్షితంగా చేయడం, ఫలానా అని ఏదో ధృవీకరించడము.  దేవుడు మన నిశ్చయటకు కారణం.  దేవుడు క్రీస్తును తన సత్యాన్ని ధృవీకరించే విధంగా తెలియచేస్తాడు.

వాక్యము అంతర్గత బలం పెరుగుదల కొరకు ఉద్దేశించబడి ప్రవర్తన లేదా వైఖరి యొక్క ఎక్కువ దృఢత్వముకు తోడ్పడుతుంది. దీని అర్థం మరింత అంతర్గత బలాన్ని పొందడం, హృదయము బలోపేతం కావడం.

ఈ విశేషణముకు స్థిరమైన, వేగవంతమైన, దృఢమైన అని అర్ధము. క్రొత్త నిబంధన ఒక మాటను ధృఢపరచుటకు ఉపయోగిస్తుంది (మార్క్ 16:20),వాగ్దానాలను నమ్మదగినవిగా రుజువు చేస్తుంది (రోమా 15:8), క్రీస్తు సాక్ష్యం (I కొరిం 1:6). మన రక్షణ అపొస్తలులచే ధృవీకరించబడింది లేదా హామీ ఇవ్వబడింది (హెబ్రీ. 2:3). మన హృదయాలు కృప ద్వారా ధృవీకరించబడ్డాయి (హెబ్రీ. 13:9).

పరిశుద్ధులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చేత (I కొరిం. 1:8) మరియు తండ్రి అయిన దేవుడు (II కొరిం. 1:21) చేత ధృవీకరించబడతారు.

ఈ వచనములోని పదం దృఢముగా ఉండాలని అర్థం. దేవుడు విశ్వాసంతో మనల్ని ధృవీకరిస్తాడు. అంటే, క్రీస్తు ఏర్పాటులలో మనల్ని బలపరచడం ద్వారా దేవుడు మనల్ని నమ్మకమైన శిష్యులుగా చేస్తాడు. యేసుక్రీస్తు ఎవరు, ఏమైఉన్నాడు ఏను విషయముల గ్రహింపుకు మనము వచ్చినప్పుడు, దేవుడు మనలను నమ్మకమైన శిష్యులుగా స్థిరపరుస్తాడు.

నియమము:

క్రీస్తులో దేవునిచే స్థాపించబడిన దృఢమైన విశ్వాసం మనకు అవసరం. మన విశ్రాంతి క్రీస్తులో ఉంది; మనము మన ప్రభువు వలె కదిలించబడలేము.

అన్వయము:

క్రీస్తులో దేవుని ఏర్పాటులపై విశ్వాసం మన విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి సిమెంట్వంటిది. ఆ రకమైన విశ్వాసం రాబోయే ఏ గాలినైనా తట్టుకోగలదు. బలమైన క్రైస్తవుడు శత్రువు దాడి యొక్క ప్రభావుమును తట్టుకోగలడు. ఈ సందర్భంలో దాడి అనేది జ్ఞానవాదుల తప్పుడు బోధ. మనము క్రీస్తులో స్థిరపరచబడినప్పుడు, దేవుడు మనకు స్థిరత్వాన్ని ఇస్తాడు. మన విశ్రాంతి క్రీస్తులో ఉంది; మనము మా ప్రభువు వలె కదిలించబడలేము. మనపై ఆయనకున్న ప్రేమ ఎప్పుడూ మారదు, విఫలం కాదు.

మన విశ్వాసాన్ని బలపరిచేది దేవుడే కాబట్టి, మన సమస్యలను కొత్త శక్తితో ఎదుర్కోవచ్చు. మీ కుటుంబములో, ఇరుగు పొరుగులో మరియు పనిలో మీ విశ్వాసం బలంగా ఉందా? ఈ పరీక్షలలో దేవుడు మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తాడు.

Share