Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

ఎవడైనను చక్కని మాటలచేత మిమ్మును మోసపరచకుండునట్లు ఈ సంగతిని చెప్పుచున్నాను.

 

చక్కని మాటలచేత

” చక్కని మాటలచేత” అనే పదాన్ని ఒక న్యాయవాది తన నేరస్థుడైన క్లయింటు దోషి కాదని వాదించుటకు ఉపయోగిస్తారు. ఇది ఈ ఆలోచనను కలిగి ఉంది “ఒకరిని ఏదో ఒకదానితో మాట్లాడటం.” ఇది తర్కం యొక్క రూపాన్నికలిగిఉంది. ఇది అన్యాయమైన తీర్పు వైపు ప్రేక్షకులను ప్రభావితం చేసే శక్తి ఉన్న వ్యక్తి గురించినది. ఉత్తర అమెరికాలో ఇటీవలి న్యాయ కేసులు న్యాయవాదులు జ్యూరీనుండి న్యాపరమైన శిక్షరాకుండా ఎలా మాట్లాడగలరో చూడవచ్చును.

తప్పుడు బోధకుల వాదనలకు మరియు కొన్నిసార్లు నమ్మదగినవిగా కనబడు వాదనలకు మనం లొంగిపోకూడదు. మన రోజులలోని అజ్ఞానులు మరియు అప్రమత్తత లేనివారు ఇప్పటికీ దేవుని వాక్యవిషయమై అజ్ఞానంగా ఉన్నందున ప్రత్యేకమైన వాదనలకు ఎరగా మారుతారు.నమ్మశక్యంగా అనిపించే తప్పుడు వాదనలు మోసపరుస్తాయి. ఒప్పించడం మరియు సత్యము ఒకే విషయం కాదు.

తప్పుడు బోధకులు చాలా చక్కగా ఒప్పించగలరు (రోమా. 16:18). మనలను నాశనం చేయడానికి వారు మోసము చేస్తారు. సత్యము విషయములో అజ్ఞానం ఆజ్ఞానులుగా ఉండకపోతే, వారు మనలను మోసం చేయడం అసాధ్యం.

ఎవడైనను చక్కని మాటలచేత మిమ్మును మోసపరచకుండునట్లు

తప్పు నుండి సత్యాన్ని ఎందుకు గ్రహించలేకపోయారో పౌలు ఇప్పుడు వారికి వివరించాడు. మనము తప్పుల నుండి నేర్చుకుంటాము. మన విజయాల కంటే మన వైఫల్యాల నుండి మనం ఎక్కువగా నేర్చుకోవచ్చు. “ఉండునట్లు” అనే పదం ఒక ప్రయోజన నిబంధనను పరిచయం చేస్తుంది. గతంలోని తప్పులను మనం పునరావృతం చేయాలని దేవుడు కోరుకోడు.

సాతాను ప్రజలను మోసగించడం ద్వారా వారిని ఒప్పించాడు (2కొరిం. 11:3). మనకు సత్యం తగినంతగా తెలియకపోతే, మన విశ్వాసమును అణగదొక్కడానికి మనం అవకాశము కల్పిస్తాము. కొలొస్సియన్లు లైకస్ లోయ యొక్క తప్పుడు బోధకులకు తమను తాము తెరిచి ఉంచారు, ఎందుకంటే వారికి దేవుని వాక్యం తగినంతగా తెలియదు.

“మోసగించు” అనే పదానికి వాదనను మళ్లించుట అని అర్ధము. ఇది “దారితప్పించు” లేదా “బ్రమపరచడం” అని అర్ధం. తప్పుడు తార్కికం ద్వారా, తప్పుడు తర్కం ద్వారా, తార్కికంగా అనిపించే వ్యవస్థ ద్వారా మోసగించడం కానీ సరియైన తార్కం కాదు. దేవుని స్వచ్ఛమైన వాక్యాన్ని వక్రీకరించాలనుకునే వారు అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు.

గ్రీకు పాత నిబంధనలో, రాహేలును తన భార్యగాఇచ్చే బేరసారంలో తన పక్షాన నిలబడుటకు నిరాకరించినందుకు లాబానును నిందించినప్పుడు యాకోబు ఈ పదాన్ని ఉపయోగించాడు (ఆది 29 :25).

ఈ సంగతిని చెప్పుచున్నాను

 “ఇది” మూడవ వచనములోని “సంపూర్ణ జ్ఞానము”ను సూచిస్తుంది. పౌలు క్రీస్తు యొక్క సమర్ధతను సమర్పించాడు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానం విశ్వాసులను మోసం నుండి రక్షిస్తుంది. పరిణతి చెందిన విశ్వాసులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గూర్చిన సంపూర్ణ జ్ఞానం ద్వారా తమను తాము మోసం నుండి రక్షించుకుంటారు.

నియమము:

నిజమైన క్రైస్తవుడు సత్యంపై అంత పట్టు కలిగి ఉండాలి, అతను లేదా ఆమె ఊహాజనిత మరియు సమ్మోహన వాదనలను వినరు.

అన్వయము:

ఉత్తుత్తి మాటలు మాట్లాడేవారు కుతర్కము చేస్తారు. మతపరమైన మోసములు చేసేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. వారు మాటలతో ప్రలోభపెట్టడం ద్వారా క్రైస్తవులను మోసగించుటకు ప్రయత్నిస్తారు. వారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గురించి అభిమానాన్ని కనుపరుస్తారు. వారు అతని గురించి మంచి విషయాలు చెబుతారు. అది వారికి విశ్వసనీయతను ఇస్తుంది. ఎంతమంది క్రైస్తవులు అసభ్యకరమైన మత వ్యవస్థల్లోకి ప్రవేశిస్తారనేది ఆశ్చర్యంగా ఉంది, ఎందుకంటే సత్యాన్ని తప్పు నుండి గ్రహించడానికి దేవుని వాక్యం తగినంతగా తెలియదు (2కొరిం 11:3). అపవాది మన మనసుల కోసం ఒక నాటకం చేస్తాడు.

విశ్వాసులు రెండవ వచనము లోని రక్షణ వలయము వెనుక తమను తాము బలపరచుకుంటే, వారు సత్యం నుండి వారిని నిరోధించే వ్యక్తులను తట్టుకోగలుగుతారు. దేవుని వాక్యం నుండి వారి ఆత్మలో ఒక సవరణ సముదాయం ఉంటే, వారికి ఆత్మ యొక్క స్థిరత్వం ఉంటుంది. తన ఆత్మలో సత్య శూన్యత ఉన్న ఆత్మపై సాతాను దాడి చేస్తాడు (ఎఫె. 4:17).

తక్కువ సత్యం ఉన్న వ్యక్తులు బైబిల్ యొక్క కల్తీ లేని సత్యాన్ని ప్రతికూలంగా చూడటానికి తమను తాము తెరుచుకుంటారు. వారు వచ్చి సత్యాన్ని అణగదొక్కడానికి “ఐదవ కాలమ్” కి గురవుతారు. మీరు తప్పుడు సిద్ధాంతంవైపు త్రిప్పబడు ప్రమాదమునకు గురవుతున్నారా?

Share