Select Page

INTRODUCTION TO 2 థెస్సలొనీకయ

 

థెస్సలొనీకయులకు వ్రాసిన రెండవ పత్రిక యొక్క పరిచయము

డా.|| గ్రాంట్ రిచీసన్

(అనువాదము: నల్లపు డేవిడ్)

 

I. రచయిత – పౌలు (1: 1; 3:17)

II. వ్రాయబడిన స్థానం – కొరింథు (ఆపో. కా.  18: 5)

III. కాలము  – క్రీ. శ. 52

IV సంధర్బము   – థెస్సలొనీకయులు ప్రభువు రాకడ  సంభవించినదనే తప్పుడు ఆలోచనను బోధిస్తున్నట్లు పౌలు విన్నాడు. దీని కారణంగా కొందరు తమ ఉద్యోగాలను విడిచిపెట్టారు.

V.ఉద్దేశ్యాలు

  • ప్రభువు దినం వచ్చిందని తప్పుడు దోషాన్ని సరిచేయడానికి
  • ఆ రోజును గుర్తించడానికి సరైన ప్రమాణాలను ఇవ్వడానికి.

VI.అంశము – ప్రభువు దినపూ రాక గురించి దిద్దుబాట్లు (2: 2)

VII మూల వచనములు -1: 7-10; 2: 3

VIII. ప్రత్యేకతలు

  1. అపోకలిప్టిక్ రచనా శైలి, 2: 1-12
  2. ప్రభువు దినానికి ప్రాధాన్యత
  3. 1 థెస్సలొనీకయుల ప్రవచనాత్మక సత్యాలకు జోడిస్తుంది
  4. 1 థెస్సలొనీకయులకు విరుద్ధాలు
   • 1 థెస్సలొనీకయులు క్రీస్తు ఆకాశములో పరిశుద్ధ్ధుల కోసం వస్తున్నట్లు వ్యవహరిస్తుండగా, 2 థెస్సలొనీకయులు క్రీస్తు పరిశుద్ధులతో భూమిపైకి రావడం గురించి వ్యవహరిస్తుంది.
   • 1 థెస్సలొనీకయులు క్రీస్తు రాకను ప్రదర్శిస్తుండగా, 2 వ థెస్సలొనీకయులు క్రీస్తు విరోధి యొక్క రాకకు సిద్ధపర్చును.
   • 1 థెస్సలొనీకయులులో క్రీస్తు దినాన్ని [రాప్చర్] నొక్కిచెప్పారు, 2 వ థెస్సలొనీకయులు ప్రభువు దినాన్ని నొక్కిచెప్పారు.
   • 1 థెస్సలొనీకయులు చనిపోయిన వారి గురించి ఆందోళన చెందుతుండగా, 2 వ థెస్సలొనీకయులు జీవించి ఉన్నవారి గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారు.
  1. పౌలు సంఘములకు రాసిన అతిచిన్న లేఖ: 3 అధ్యాయాలు, 47 వచనాలు మరియు 1,042 పదాలు.
  2. 1 వ థెస్సలొనీయుల కంటే మరింత అధికారికంగా మరియు దృఢంగా ఉంటుంది.
  3. 1 వ థెస్సలోనికయలోని ఒక క్రియాశీలక సువార్తీక సంఘము నుండి ఒక లోపలికి తిరిగిన సంఘములోని సంఘటనలు.

IX. థెస్సలొనీకాలో పరిచర్యకు చారిత్రక నేపథ్యం

  ఎ . పౌలు ఐరోపాకు వెళ్లడానికి త్రోయ వద్ద మాసిదోనియ దర్శనము అందుకున్నాడు, ఆపో. కా. 16: 8-14.

  • ఇక్కడ ఆసియా ఖండం నుండి యూరప్ ఖండానికి సువార్త వ్యాప్తి ప్రారంభమైంది.
  • థెస్సలోనికకు వెళ్లడం సువార్త పరిచార్యను పాశ్చాత్య నాగరికతకు బదిలీ చేసింది.
  • మాసిడోనియా అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ యొక్క పూర్వ రాజ్యం (అతను గ్రీస్ సంస్కృతితో ఒక ప్రపంచ ఆధిపత్యాన్ని మరియు జ్ఞానోదయాన్ని కోరుకున్నాడు. అతను తూర్పు మరియు పడమరలను వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నాడు.)

  బి. పాల్ థెస్సలోనికలో మూడు వరుస మరియు విజయవంతమైన వారాల పాటు పరిచర్య చేశారు.

  • పాల్ యొక్క సువార్త బృందం “ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేసింది” అని యూదులు ఆరోపించారు. 
  • చాలా వ్యతిరేకత నేపథ్యంలో పాల్ నగరం నుండి పారిపోయాడు.         

 సి. థెస్సలొనికాలోని సంఘములో ప్రధాన వ్యక్తులు అన్యజనులు (1: 9; ఆపో. కా. 17: 4)

x. థెస్సలొనీకా నగరం

ఎ . థెస్సలొనికా దాని గొప్పతనాన్ని కలిగి ఉన్న పాల్ కాలంలో ఒక ప్రసిద్ధ నగరం.

బి . ప్రసిద్ధ నౌకాశ్రయం:

  • థర్మిక్ గల్ఫ్, సహజ నౌకాశ్రయంలో ఉంది.
  • పెర్షియన్ జెర్క్స్ యూరోప్‌పై దాడి చేసినప్పుడు ఈ తీరము వద్ద తన నౌకా స్థావరాన్ని స్థాపించాడు.
  • ఇది రోమన్ కాలంలో ప్రపంచంలోని గొప్ప డాక్‌యార్డ్‌లలో ఒకటి.

        సీ. స్వేచ్ఛాయుత నగరం:

  • దాని లోపల సైనిక దళాలు లేవు.
  • అన్ని అంతర్గత వ్యవహారాలలో స్వయంప్రతిపత్తి.

     డి. ఫిలిప్పీకి నైరుతి దిశలో 100 మైళ్లు మరియు ఫిలిప్పి కంటే ముఖ్యమైనది

  • ఫిలిప్పి – రోమన్ కాలనీ
  • థెస్సలోనికా – సంస్కృతిలో గ్రీక్

   ఈ . మాసిడోనియాలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన నగరం

  ఎఫ్ . ఏజియన్ వాణిజ్యంలో పెద్ద వాటా.

  జి. వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యత

ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి హార్బర్ మరియు ఎగ్నాటియన్ మార్గం కీలకమైనవి.

  • ఎగ్నాటియన్ వే పశ్చిమాన రోమ్‌కు, తూర్పు ఆసియాకు వెళ్లింది.

  హెచ్ . అపోస్టోలిక్ అనంతర కాలంలో, థెస్సలోనికలో సువార్త వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది.

  ఐ . థెస్సలోనికా నేడు సలోనికా నగరం (లేదా థెస్సలోనికి)

  జె . మొదటి శతాబ్దంలో జనాభా: సుమారు 200,000

 1. ముఖ్యాంశాలు
 2. శుభవచనాలు (1: 1-2)
 3. ప్రశంసలు (1: 3-12)
  • ప్రశంసలు (1: 3-4)

  • పట్టుదల (1: 5-10)

  • ప్రార్థన (1: 11-12)

    4. దిద్దుబాటు (2: 1-12)

  • ప్రభువు దినము (2: 1-5)
  • చట్టవిరుద్ధ రహస్యం (2: 6-12)

   5. కొనసాగింపు (2: 13-17)

  • కృతజ్ఞతలు (2: 13-15)
  • ప్రార్థన (2: 16-17)

6. ఆదేశాలు (3: 1-15

  • ప్రార్ధించడానికి (3: 1-2)
  • అపొస్తలులలో విశ్వాసం ఉంచడానికి (3: 3-5)
  • క్రమరాహిత్యమును సరిచేయడానికి (3: 6-10)
  • సోమరితనము లేకుండుటకు ఆజ్ఞాపించడానికి (3: 11-13)
  • క్రమరాహిత్యముకు క్రమశిక్షణ (3: 14-15)

7. ముగింపు  (3: 16-18)

Share