Select Page

INTRODUCTION to 1 థెస్సలొనీకయ

 

థెస్సలొనీకయులకు వ్రాసిన మొదటి పత్రిక పరిచయం

డాక్టర్ గ్రాంట్ సి. రిచిసన్

(అనువాదము : నల్లపు డేవిడ్)

 

I. థెస్సలొనికయ పత్రిక అధ్యయనం విలువ

ఎ. అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క శక్తివంతమైన పరిచర్య గురించి మనకు శక్తివంతమైన చిత్రం లభిస్తుంది.

బి. ప్రారంభ సంఘము యొక్క శక్తివంతమైన క్రియాశీలత యొక్క చిత్రాన్ని మనము పొందుతాము.

సి. క్రీస్తుపై మన నిరీక్షణ యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని మనము అందుకుంటాము.

II. థెస్సలొనికాలో పరిచర్యకు చారిత్రిక నేపద్యము

ఎ. పాల్ యూరప్ వెళ్ళడానికి ట్రాయ్ వద్ద మాసిడోనియన్ దృష్టిని అందుకున్నాడు, అపొస్తలుల కార్యములు 16: 8-14.

ఆసియా ఖండం నుండి యూరప్ ఖండానికి సువార్తను వ్యాప్తి చేయడానికి ఇది ప్రారంభమైంది.

థెస్సలొనికాకు వెళ్లడం సువార్త పరిచర్యను పాశ్చాత్య నాగరికతకు బదిలీ చేసింది.

మాసిడోనియా పూర్వపు అలెగ్జాండర్ రాజ్యం (అతను గ్రీస్ సంస్కృతితో ఒక ప్రపంచ ఆధిపత్యాన్ని మరియు జ్ఞానోదయాన్ని కోరుకున్నాడు. అతను తూర్పు మరియు పడమరలను వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నాడు.)

బి. పాల్ పరిచర్యకొరకు వరుసగా మూడు విజయవంతమైన వారాలు థెస్సలొనికాకు వచ్చాడు.

యూదులు పౌలు మరియు తన యొక్క సువార్త బృందం “ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులుగా చేశారని” ఆరోపించారు.

పౌలుకు చాలా వ్యతిరేకత ఎదురై నగరం నుండి పారిపోయాడు.

సి. థెస్సలొనికాలోని సంఘములోని ప్రధాన ప్రజలు అన్యజనులు (1: 9; అపో.కా. 17: 4

III. థెస్సలొనికా నగరం

ఎ. థెస్సలొనికా పాల్ యొక్క దినాల్లో దాని వైభవం యొక్క ప్రసిద్ధ నగరం.

బి. ప్రసిద్ధ నౌకాశ్రయం:

సహజ నౌకాశ్రయమైన థర్మిక్ గల్ఫ్‌లో ఉంది.

ఐరోపాపై దాడి చేసినప్పుడు పెర్షియన్ తన తీరప్రాంత నావికాదళాన్ని ఈ తీరప్రాంతము వద్ద స్థాపించాడు.

ఇది రోమన్ కాలంలో ప్రపంచంలోని గొప్ప డాక్‌యార్డులలో ఒకటి.

సి. స్వతంత్ర నగరం:

దానిలో దళాలు ఏవీ లేవు.

అన్ని అంతర్గత వ్యవహారాల్లో స్వయంప్రతిపత్తి కలిగినది.

డి. ఫిలిప్పీకి నైరుతి దిశలో 100 మైళ్ళు మరియు ఫిలిప్పీ కంటే ముఖ్యమైనది

ఫిలిప్పి – రోమన్ కాలనీ

థెస్సలొనికా – సంస్కృతిలో గ్రీకు

. మాసిడోనియాలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన నగరం

ఎఫ్. ఏజియన్ వాణిజ్యంలో పెద్ద వాటా.

జీ. వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యత

క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రపంచమంతటా వ్యాప్తి చేయడానికి హార్బర్ మరియు ఎగ్నాటియన్ వే కీలకమైనవి.

ఎగ్నాటియన్ వే పశ్చిమాన రోమ్‌కు, తూర్పు ఆసియాకు వెళ్ళింది.

ఎచ్. అపోస్టోలిక్ అనంతర కాలంలో, సువార్త థెస్సలొనికాలో వేగంగా పురోగతి సాధించింది.

 . థెస్సలొనికా నేటి సలోనికా నగరం (లేదా థెస్సలొనికి)

జె. మొదటి శతాబ్దంలో జనాభా సుమారు 200,000

సంఘము యొక్క స్థాపన, అపొస్తలుల కార్యములు 17: 1-10

పాల్ రెండవ మిషనరీ యాత్రలో థెస్సలొనియన్ సంఘమును స్థాపించాడు.

పౌలు సువార్తకు తక్షణ ప్రతిస్పందన పొందాడు.

పాల్ థెస్సలొనికాను విడిచిపెట్టినప్పుడు, అతను బెరియా, తరువాత ఏథెన్స్ మరియు చివరికి కొరింథ్ వెళ్ళాడు, అక్కడ అతను మొదటి థెస్సలొనీకయుల పత్రికను వ్రాసాడు.

IV. సంధర్భము

. తక్షణ సందర్భం: థెస్సలొనికా చర్చి యొక్క స్థితి గురించి కొరింథులో పౌలుకు తిమోతి నివేదిక. వారు స్థిరంగా ఉన్నారని మరియు వారి విశ్వాసంలో పురోగతి సాధిస్తున్నారని అతని నివేదిక సూచించింది.

బి. చర్చి యొక్క వ్యవహారాలు మొత్తం మంచి స్థితిలో ఉన్నాయి, ప్రత్యేకించి చాలా మంది క్రొత్త క్రైస్తవులు (1: 7; 2:14; 3: 4-6; 4: 9,10).

సి. సమస్యలు:

కొందరు పౌలును తప్పుడు బోధన, అనైతిక బోధన మరియు వంచన ఆరోపణలు చేస్తూ అతనిని అణగదొక్కాలని కోరుకున్నారు.

అతను తిరిగి రావడానికి భయపడ్డాడని కొందరు సూచించారు (2: 17-18).

వారు పౌలు దురాశతో, ముఖస్తుతిని ఉపయోగించారని ఆరోపించారు (2: 5,6).

సంఘములో క్లిక్ (5: 13,20, 26-27).

చివరి సమయాల్లో గందరగోళం (4: 11-18; 5: 1-6).

అధికారాన్ని తృణీకరించండి (5: 12-14)

అనైతికతకు తిరిగి వెళ్ళుట (4: 3-8)

V. ఉద్దేశ్యాలు:

ఎ. ప్రాథమిక సిద్ధాంతంలో యువ విశ్వాసులను బలపరచడం.

బి. పవిత్ర జీవనంలో వారిని ప్రోత్సహించడం

సి. క్రీస్తు రాకతో వారిని ఓదార్చడానికి

డీ. తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని సరిదిద్దడానికి

. నాయకత్వానికి గౌరవం ఇవ్వడం

ఎఫ్. వారి విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసే అనుమానాలను తొలగించడానికి

జి. వారి హింసలో వారిని ప్రోత్సహించడం

హెచ్ . వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి

. సంఘ జీవితంలో వారికి బోధించడానికి

జె. విశ్వాసము యొక్క లోపాల కంటే ప్రవర్తన యొక్క లోపాలను ఎదుర్కోవటానికి

VI. రచన స్థలం: కొరింత్

VII. కాలము: శీతాకాలం క్రీ. శ. 51-52

గల్లియో అచైయా ప్రావిన్స్ యొక్క ప్రోకాన్సుల్, క్రీ. శ. 52

పునరుత్థానం తరువాత సుమారు 20 సంవత్సరాల తరువాత

VIII. నమూన

కొంతమంది యూదులు

అన్యజనుల సంఖ్య

ముఖ్య మహిళలు అధిక సంఖ్యలో

IX. మూలాంశము – సంఘము యెత్తబడుట (ప్రతి అధ్యాయం)

. క్రీస్తును ఊహించడం, 1: 9,10

బి. బహుమతి ఎదురుచూస్తోంది, 2: 19,20

సి. ముందస్తు అంచనా, 3: 12,13

డి. క్రీస్తుతో పునఃకలయికను ఊహించడం, 4: 13-18

. పరిపూర్ణతను ఊహించడం, 5:23

ముఖ్య వచనము: 1: 9,10

1: 9,10మీయొద్ద మాకెట్టి ప్రవే శము కలిగెనో, అక్కడి జనులు మమ్మునుగూర్చి తెలియ జెప్పుచున్నారు. మరియు మీరు విగ్రహములను విడిచి పెట్టి, జీవముగలవాడును సత్యవంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు ఉగ్రతనుండి మనలను తప్పించుచున్న ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచ్చునని యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచున్నారు.”

X. పత్రిక యొక్క విశేషాలు

ఎ. పౌలు రాసిన తొలి ఉపదేశాలలో ఒకటి.

బీ. పాత నిబంధన కోట్స్ లేవు.

సి. సంఘము ఎక్కువగా మాజీ అన్యజనులతో కూడి ఉంది (1: 9)

డీ. 5 అధ్యాయాలు; 89 వచనములు; కింగ్ జేమ్స్ లో 1,857 పదాలు

. స్నేహపూర్వక, వ్యక్తిగత లేఖ

ఎఫ్. “ప్రభువు” యేసుకు 25 సార్లు ఉపయొగించాడు

జి. సంఘములో యువ క్రైస్తవులు

ఎచ్. 1 థెస్సలొనీకయులు మాథ్యూ, మార్క్, లూకా, జాన్, అపో.కా, రోమన్లు ​​మరియు గలతీయులు మరియు యాకోబు మినహా మిగతా ప్రతి క్రొత్త నిబంధన పుస్తకం కంటే పాతవారు.

. థెస్సలొనియన్ సంఘము దేనికోసం నిందించబడని ఏకైక సంఘము.

 XI. ముఖ్యాంశము

ఎ. నమస్కారం, 1: 1

బి. మాదిరి సంఘము, 1: 2-10 పే

సీ. ఒక మాదిరికరమైన పరిచర్య, 2: 1-12

డీ. శ్రమ, 3: 1-13

. పవిత్రీకరణ, 4: 1-5: 24

ఎఫ్. తీర్మానం, 5: 25-28

Share