Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కట్టబడుచు, మీరు నేర్చుకొనిన ప్రకారముగా విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటయందు విస్తరించుచు,

 

ఈ వచనములో పౌలు తన రూపకాలను మిళితం చేశాడు – చెట్టు మరియు భవనం యొక్క రూపకం. రెండు రూపకాలు స్థిరత్వం యొక్క ఆలోచనను తెలియజేస్తాయి.

మన విశ్వాసం మనల్ని ఎలా బలపరుస్తుందనే దాని గురించి మూడు ప్రకటనలు క్రీస్తులో జీవిత స్థిరత్వాన్ని చూపుతాయి.

ఆయనయందు వేరుపారినవారై

విశ్వాసం మనల్ని ఎలా బలపరుస్తుందనే మొదటి ప్రకటన మనం ఆయనయందు వేరుపారినవారై.’ ‘వేరుపారుట’ అనే పదానికి నాటుకోవడానికి కారణం. మనము వేరుపారుటకు కారణం దేవుడేనని గ్రీకుభాష సూచిస్తుంది. మన క్రైస్తవ జీవితములో స్థిరత్వం యొక్క మొదటి రూపకం ఏమిటంటే, మన విశ్వాసం దేవుని చేత చెట్టులా వేరుపారినవారైయుండాలి.

‘ వేరుపారినవారై ‘ అనుమాట బలం కోసం వాడుతారు. విశ్వాసంలో బలంగా ఉన్న క్రైస్తవుడు భూమిలో లోతుగా వేరుతన్నునట్లు చేసినట్లు గ్రీకు సూచిస్తుంది. ఒక చెట్టు భూమిలోనే వేరుతన్నునట్లు దేవుడు మనలను క్రీస్తులో వేరుపారినవారైయుండునట్లు చేస్తాడు.

విశ్వాసం ద్వారా ఆయనలో మన మూలాలు ఉన్నాయని గుర్తించే వరకు క్రీస్తులో మన జీవితాలను స్థిరీకరించలేము. ఒక చెట్టు యొక్క మూలాలు మట్టిలోకి లోతుగా వెళ్లి దాని పోషణను భూమి నుండి ఆకర్షిస్తాయి.

‘వేరుపారినవారై’ అనే పదం యొక్క కాలము, గతంలో మనం పాతుకుపోయాము దాని ఫలితముగా మనం విశ్వాసంలో పాతుకుపోయినవారై ఉండాలని తెలుపుతుంది. క్రీస్తును రక్షకునిగా స్వీకరించడాన్ని వేరువలే సూచించవచ్చు. ఈ రూపకం క్రీస్తు మనకు శాశ్వతంగా రక్షణను అందించిన ఆలోచనను సూచిస్తుంది. మనము అతనిని తెలుసుకున్న తర్వాత, మనం ఆయనలో శాశ్వతంగా పాతుకుపోతాము.

నియమము:

క్రీస్తు యొక్క వ్యక్తిత్వము మరియు కార్యములో మనం లోతుగా పాతుకుపోయే వరకు మన విశ్వాసం బలపడదు.

అన్వయము:

క్రీస్తు గురించి ఆరోగ్యకరమైన బోధన నుండి కొనసాగుతున్న ఫలితాలు ఉన్నాయి. కీలకమైన చెట్టు వంటి  క్రైస్తవ జీవనఎదుగుదలకు  క్రీస్తు పోషణము వంటివాడు. ఒక క్రైస్తవుడు ఫలాలను పొందాలంటే క్రీస్తులో లోతుగా వేరుపారి ఉండాలి. పరిణతి చెందిన క్రైస్తవుడు క్రీస్తులో లోతుగా వేరులు తన్ని ఉంటాడు. ఆయన మన జీవితానికి, బలానికి మూలం. స్థిరత్వం క్రీస్తు నుండి వస్తుంది.

Share