Select Page
Read Introduction to Colossians కొలస్సయులకు

 

ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు

 

10 వ వచనంలో దేవునిని సంతోషాపరచు నాలుగు ఫలితాలలో మొదటిదాన్ని మనం చూడగలము.

ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు

ఆరవ వచనములో “సఫలులగుచు” మరియు “అభివృద్ధి పొందుచు” అనే పదాలు కూడా ఉపయోగించబడ్డాయి. ఈ భాగము లోపల ఉన్న జీవితానికి దృష్టిని నిర్దేశిస్తుంది. ఉపయోగములేని జ్ఞానంవలన లాభములేదు.

ఫలాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి క్రీస్తు మూలం మరియు శక్తియై ఉన్నాడు. క్రైస్తవుడు క్రీస్తు నుండి ఫలించే ఫలాలను ఉత్పత్తి చేయాలి. వర్తమాన కాలం = క్రైస్తవ జీవితం నిరంతరం ఫలాలను ఫలించాలి, కేవలం అప్పుడప్పుడు కాదు. ఫలవంతం కావడం అంటే ఉత్పాదకత కలిగిఉండుట (యోహాను 15:1-5).

 “ప్రతి సత్కార్యములో” ప్రతివిధమైన క్రియాశీలక మంచితనం (ఎఫె 2:10; గల 5:5; తీతుకు 1:16; 2:7,14; 3:8,15). క్రియలు దేవునితో సరైన సంబంధానికి పునాది కాదు, ఆ సంబంధం యొక్క ఫలితం. ఇక్కడ “కార్యములు” అనేది క్రీస్తు తరపున చేపట్టిన ప్రతివిధమైన కార్యాచరణ. ఈ కారణంగా చేసిన ప్రతిదీ ఫలప్రదమైనది.

 “ప్రతి” మంచి పనిలో మనం ఫలవంతం కావాలని అది చెబుతోందని గమనించండి. క్రైస్తవ జీవితంలో చాలా మంచి పనులు ఉన్నాయి. క్రైస్తవుడు వాటిలో ప్రతి ఒక్కదానిపై పనిచేయాలి.

మంచి పనుల ద్వారా మనం నిత్యజీవంలోకి రాలేము (రోమా. 4:5; ఎఫె. 2:8,9). ఒక వ్యక్తి కోపంతో ఉన్న దేవునిని శాంతింపచేయడానికి మంచిపనుల ద్వారా ప్రయత్నిస్తే, అతను క్రైస్తవ్యము యొక్క ముఖ్య విషయమును కోల్పోయాడు. క్రైస్తవ్యము యొక్క సందేశం ఏమిటంటే, క్రీస్తు మరణంతో దేవుడు సమాధానపడ్డాడు. మంచి పనులు ఫలము, కానీ మోక్షానికి మూలం కాదు (ఎఫె. 2:10; తీతుకు 2:14; 3:8). దేవునితో మనకు వ్యక్తిగత సంబంధం ఉందన్న విషయము ఇతరులకు చూపించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. మీరు భూమిపై దేవుని సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా (యెహోషువ 24:15; దానియేలు 6:20; రోమా. 1:9; 14:18; 1థెస్స 1:9,10)

మీరు క్రీస్తు విషయాలలో పాలుకలిగియున్నారా? కొంతమంది దేవుని ప్రజలు క్రీస్తు న్యాయ సింహాసనము ముందు నిలబడినప్పుడు ఇది ఒక అనాగరిక మేల్కొలుపు అవుతుంది. అన్ని పనులను చేయడానికి మేము ఒక పాస్టర్ మరియు సిబ్బందిని నియమించుకుంటాం సభ్యులు కూర్చుని, గమనించి, విమర్శించుటకు ఉంటారు అనే తప్పుడు ఆలోచన విధానము మన తరం లోని క్రైస్తవ్యములో సోకింది. మనము న్యాయ సింహాసనమువద్ద నిలబడినప్పుడు దేవుడు మనకు ఇచ్చిన బహుమతులు మరియు సామర్ధ్యాలకు మనము జవాబుదారీగా ఉంటాము. ప్రసంగీకులకు  ఒక ప్రమాణము  మరియు వినువారికి ఒక ప్రమాణము వలె దేవునికి రెండు ప్రమాణాలు లేవు. క్రైస్తవులందరూ పరిచర్య చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు (ఎఫె 4:11,12).

నియమము:

ప్రతి విశ్వాసిచేసే పరిచర్య పట్ల దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు.

అన్వయము:

మీకు పరిచర్య ఉందా? మీ పరిచర్య బహిరంగంగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ మీకు పరిచర్య ఉందా? మీరు క్రీస్తు వద్దకు వచ్చినట్లయితే, మీరు దేవునిని తెలుసుకున్నారని నిరూపించే కొంత పరిచర్య ఉండాలి. ఇది అద్భుతమైన లేదా సంచలనాత్మక పరిచర్య కానవసరం లేదు కాని అది వాస్తవంగా ఉండాలి. మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని దేవుని సేవకు తీసుకువస్తాము. మన సామర్థ్యానికి మించి ఆయనకు సేవ చేయాలని దేవుడు ఆశించడు. అతను మన నుండి ఆశించేదంతా మన వద్ద ఉన్నదానితో మనం చేయగలిగినది చేయడమే. మీ వద్ద ఉన్నదానిని తీసుకురండి మరియు “ప్రభూ, మీరు నన్ను ఉపయోగించుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నేను తెలివైనవాడిని కాకపోవచ్చు కాని ఇక్కడ నేను ఉన్నాను. నేను మీరు ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నాను.”

Share